Uchwały 2002

 1. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-22 12:39:13
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-22, 12:24:41

  1. Uchwała nr 188/1565/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie układu wykonawczego budżetu Województwa Lubuskiego na 2002 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej

   

  2. Uchwała nr 188/1566/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

   

  3. Uchwała nr 188/1567/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Zielonej Górze

   

  4. Uchwała nr 188/1568/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  5. Uchwała nr 188/1569/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry

   

  6. Uchwała nr 188/1570/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 151/2 (obręb Wojnowo, gmina Kargowa) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  7. Uchwała nr 188/1571/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 151/2 (obręb Wojnowo, gmina Kargowa)

   

  8. Uchwała nr 188/1572/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie miejscowości Wawrów w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzklego rejestru

   

  9. Uchwała nr 188/1573/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie miejscowości Wawrów

   

 2. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-22 12:23:21
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-22, 12:18:43

  1. Uchwała nr 190/1575/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiąc styczeń 2002 roku

   

  2. Uchwała nr 190/1576/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zbycia majątku ruchomego Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze

   

  3. Uchwała nr 190/1577/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie umorzenia należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Lubuskiego przysługującej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolniczej

   

  4. Uchwała nr 190/1578/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Sulechowa i dla części gminy Sulechów (obręb Brzezie) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  5. Uchwała nr 190/1579/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Sulechowa i dla części gminy Sulechów (obręb Brzezie)

   

  6. Uchwała nr 190/1580/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzyca dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia na terenie gminy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  7. Uchwała nr 190/1581/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzyca dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia na terenie gminy

   

  8. Uchwała nr 190/1582/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  9. Uchwała nr 190/1583/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie

   

  10. Uchwała nr 190/1584/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia regulaminu tej Komisji

   

 3. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-22 12:18:39
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-22, 12:08:23

  1. Uchwała nr 191/1585/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 191/1586/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  3. Uchwała nr 191/1587/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiąc styczeń 2002 roku

   

  4. Uchwała nr 191/1588/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lutego do czerwca 2002 roku

   

  5. Uchwała nr 191/1589/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zbycia majątku ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,MEDKOL" w Zielonej Górze

   

  6. Uchwała nr 191/1590/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie nabycia nieruchomości niezbędnej do rozbudowy drogi wojewódzkiej

   

  7. Uchwała nr 191/1591/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Jędrzychów V część I i II w Zielonej Górze w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  8. Uchwała nr 191/1592/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Jędrzychów V część I i II w Zielonej Górze

   

  9. Uchwała nr 191/1593/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kargowa dla terenu przy ulicy Klonowej i Źródlanej w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  10. Uchwała nr 191/1594/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kargowa dla terenu przy ulicy Klonowej i Źródlanej

   

  11. Uchwała nr 191/1595/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze

   

  12. Uchwała nr 191/1596/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze

   

  13. Uchwała nr 191/1597/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

   

  14. Uchwała nr 191/1598/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze

   

  15. Uchwała nr 191/1599/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Naczelnego Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

   

  16. Uchwała nr 191/1600/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze

   

  17. Uchwała nr 191/1601/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.

   

  18. Uchwała nr 191/1602/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

   

  19. Uchwała nr 191/1603/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

   

  20. Uchwała nr 191/1604/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Zielonej Górze

   

  21. Uchwała nr 191/1605/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze

   

  22. Uchwała nr 191/1606/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

   

  23. Uchwała nr 191/1607/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp.

 4. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-22 12:08:17
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-22, 12:02:58

  1. Uchwała nr 192/1608/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze

   

  2. Uchwała nr 192/1609/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiąc styczeń 2002 roku

   

  3. Uchwała nr 192/1610/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Lubuskiego i powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków z ,,Funduszu"

   

  4. Uchwała nr 192/1611/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia szczegółowego planu wydatkowania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Lubuskiego na 2002 rok

   

  5. Uchwała nr 192/1612/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cybinka dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia na terenie gminy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  6. Uchwała nr 192/1613/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cybinka dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia na terenie gminy

   

  7. Uchwała nr 192/1614/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedia Słoneczne II w Sulęcinie w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  8. Uchwała nr 192/1615/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedia Słoneczne II w Sulęcinie

 5. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-22 12:01:09
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-22, 11:53:55

  1. Uchwała nr 194/1617/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze

   

  2. Uchwała nr 194/1618/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze

   

  3. Uchwała nr 194/1619/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielania pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.

   

  4. Uchwała nr 194/1620/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Naczelnego Dyrektora Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze

   

  5. Uchwała nr 194/1621/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zastępcy Dyrektora Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze

   

  6. Uchwała nr 194/1622/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lutego do czerwca 2002 roku

   

  7. Uchwała nr 194/1623/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa letniskowego i jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Wojnowie - gmina Kargowa w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  8. Uchwała nr 194/1624/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa letniskowego i jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w Wojnowie - gmina Kargowa

   

  9. Uchwała nr 194/1625/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec - obręb Jenin w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  10. Uchwała nr 194/1626/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec - obręb Jenin

   

 6. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-22 11:53:49
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-22, 11:49:51
 7. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-22 11:46:23
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-22, 11:41:43

  1. Uchwała nr 197/1639/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

   

  2. Uchwała nr 197/1640/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp.

   

  3. Uchwała nr 197/1641/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Psychiatryczno-Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp.

   

  4. Uchwała nr 197/1642/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

   

  5. Uchwała nr 197/1643/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia zmiany w arkuszu organizacyjnym Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp.

   

  6. Uchwała nr 197/1644/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  7. Uchwała nr 197/1645/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  8. Uchwała nr 197/1646/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lutego do czerwca 2002 roku

   

  9. Uchwała nr 197/1647/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin (obręb Żubrów) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  10. Uchwała nr 197/1648/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin (obręb Żubrów)

   

 8. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-22 11:41:38
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-22, 11:37:53

  1. Uchwała nr 198/1649/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lutego do czerwca 2002 roku

   

  2. Uchwała nr 198/1650/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie kształcenia w nowych zawodach w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp.

   

  3. Uchwała nr 198/1651/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Zielonej Górze

   

  4. Uchwała nr 198/1652/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

   

  5. Uchwała nr 198/1653/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żagań (lokalizacja elektrowni wodnej, obręb wsi Bukowina Bobrzańska Dolna) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  6. Uchwała nr 198/1654/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żagań (lokalizacja elektrowni wodnej, obręb wsi Bukowina Bobrzańska Dolna)

   

  7. Uchwała nr 198/1655/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna (tereny wytwórczości i usług ,,Międzyrzecka- Poznańska") w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru


  8. Uchwała nr 198/1656/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna (tereny wytwórczości i usług ,,Międzyrzecka- Poznańska")

   

 9. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-22 11:37:35
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-22, 11:19:57

  1. Uchwała nr 199/1657/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze

   

  2. Uchwała nr 199/1658/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Zielonej Górze

   

  3. Uchwała nr 199/1659/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Filharmonii Zieionogorskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze

   

  4. Uchwała nr 199/1660/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Teatrowi im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze

   

  5. Uchwała nr 199/1661/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Etnograficznemu w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli

   

  6. Uchwała nr 199/1662/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Lubuskiemu im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.

   

  7. Uchwała nr 199/1663/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

   

  8. Uchwała nr 199/1664/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

   

  9. Uchwała nr 199/1665/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

   

  10. Uchwała nr 199/1666/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lutego do czerwca 2002 roku

   

  11. Uchwała nr 199/1667/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie nabycia nieruchomosci niezbędnej do rozbudowy drogi wojewódzkiej

   

  12. Uchwała nr 199/1668/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze

   

  13. Uchwała nr 199/1669/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowegp planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia wraz z systemami towarzyszącymi w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  14. Uchwała nr 199/1670/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia wraz z systemami towarzyszącymi


  15. Uchwała nr 199/1671/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice, obejmującej tereny położone przy ulicach: Szkolnej, Żeromskiego, Piastowskiej, Kościuszki, Słowiańskiej w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  16. Uchwała nr 199/1672/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice, obejmującej tereny położone przy ulicach: Szkolnej, Żeromskiego, Piastowskiej, Kościuszki, Słowiańskiej

   

  17. Uchwała nr 199/1673/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia wraz z systemami towarzyszącymi w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  18. Uchwała nr 199/1674/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia wraz z systemami towarzyszącymi

   

  19. Uchwała nr 199/1675/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Brzozowiec) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  20. Uchwała nr 199/1676/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Brzozowiec)


  21. Uchwała nr 199/1677/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Dziersławice) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  22. Uchwała nr 199/1678/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Dziersławice)

   

  23. Uchwała nr 199/1679/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Ciecierzyce) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  24. Uchwała nr 199/1680/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Ciecierzyce)

   

  25. Uchwała nr 199/1681/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Borek) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  26. Uchwała nr 199/1682/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Borek)

   

  27. Uchwała nr 199/1683/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Kiełpin) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  28. Uchwała nr 199/1684/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Kiełpin)

   

  29. Uchwała nr 199/1685/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Orzelec) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  30. Uchwała nr 199/1686/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Orzelec)

   

 10. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-22 13:34:39
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-22, 07:31:43

  1. Uchwała nr 200/1687/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

   

  2. Uchwała nr 200/1688/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Zielonej Górze

   

  3. Uchwała nr 200/1689/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

   

  4. Uchwała nr 200/1690/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

   

  5. Uchwała nr 200/1691/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zbycia majątku ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,MEDKOL" w Zielonej Górze

   

  6. Uchwała nr 200/1692/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  7. Uchwała nr 200/1693/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  8. Uchwała nr 200/1694/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lutego do czerwca 2002 roku

   

  9. Uchwała nr 200/1695/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Ulim, fragment działki o nr ewidencyjnym 130/1) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  10. Uchwała nr 200/1696/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Ulim, fragment działki o nr ewidencyjnym 130/1)

   

  11. Uchwała nr 200/1697/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Brzozowiec, działki o nr ewidencyjnych 304/55, 304/58 ) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  12. Uchwała nr 200/1698/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Brzozowic, działki o nr ewidencyjnych 304/55, 304/58 )

   

  13. Uchwała nr 200/1699/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Brzozowiec, działki o nr ewidencyjnych 62/2, 62/3) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanyrni do wojewódzkiego rejestru

   

  14. Uchwała nr 200/1700/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Brzozowiec, działki o nr ewidencyjnych 62/2, 62/3)

   

  15. Uchwała nr 200/1701/200 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Glinik, działka o nr ewidencyjnym 195/3) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  16. Uchwała nr 200/1702/200 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Glinik, działka o nr ewidencyjnym 195/3)

   

  17. Uchwała nr 200/1703/200 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (Osiedle Poznańskie, działka o nr ewidencyjnym 74/11) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  18. Uchwała nr 200/1704/200 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (Osiedle Poznańskie, działka o nr ewidencyjnym 74/11)

   

  19. Uchwała nr 200/1705/200 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Dzierżów, działka o nr ewidencyjnym 87/4 ) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  20. Uchwała nr 200/1706/200 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Dzierżów, działka o nr ewidencyjnym 87/4 )

   

  21. Uchwała nr 200/1707/200 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Karnin, działki o nr ewidencyjnych 69/3, 159/4, 163, 164, 333) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  22. Uchwała nr 200/1708/200 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obręb Karnin, działki o nr ewidencyjnych 69/3, 159/4, 163, 164, 333)

   

  23. Uchwała nr 200/1709/200 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2001 r.
  cz.1

  cz.2

  24. Uchwała nr 200/1710/200 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zasad powoływania dyrektorów wojewódzkich samorządowych instytucji kultury Województwa Lubuskiego
 11. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-22 07:31:37
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-21, 15:31:58

  1. Uchwała nr 201/1711/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

   

  2. Uchwała nr 201/1712/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  3. Uchwała nr 201/1713/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  4. Uchwała nr 201/1714/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lutego do czerwca 2002 roku

   

  5. Uchwała nr 201/1715/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

   

  6. Uchwała nr 201/1716/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze

   

  7. Uchwała nr 201/1717/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynek oraz przyległych wsi Kosieczyn i Chlastawa (obręb Chlastawa, działki nr 34/2 L, 34/5 L) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  8. Uchwała nr 201/1718/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynek oraz przyległych wsi Kosieczyn i Chlastawa (obręb Chlastawa, działki nr 34/2 L, 34/5 L)

   

  9. Uchwała nr 201/1719/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynek oraz przyległych wsi Kosieczyn i Chlastawa (w obrębie Chlastawa, działka o nr ewidencyjnym 36/2L) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  10. Uchwała nr 201/1720/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynek oraz przyległych wsi Kosieczyn i Chlastawa (obręb Chlastawa, działka o nr ewidencyjnym 36/2L)

   

  11. Uchwała nr 201/1721/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin (trasy przebiegu gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu wojewodztwa wpisanymi do wojewodzkiego rejestru

   

  12. Uchwała nr 201/1722/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin (trasy przebiegu gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia)

   

  13. Uchwała nr 201/1723/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łagów

   

  14. Uchwała nr 201/1724/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

   

  15. Uchwała nr 201/1725/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze

   

 12. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-21 15:31:48
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-21, 15:26:47

  1. Uchwała nr 202/1726/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Biuru Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze

   

  2. Uchwała nr 202/1727/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lutego do czerwca 2002 roku

   

  3. Uchwała nr 202/1728/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice, obejmującej tereny położone we wsi Janowiec i we wsi Bobrzany w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  4. Uchwała nr 202/1729/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice, obejmującej tereny położone we wsi Janowiec i we wsi Bobrzany

   

  5. Uchwała nr 202/1730/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice, obejmującej obszary połozone w rejonie ulicy Kościuszki i ulicy Chrobrego z przeznaczeniem terenów pod budowę wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Bóbr w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  6. Uchwała nr 202/1731/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice, obejmującej obszary położono w rejonie ulicy Kościuszki i ulicy Chrobrego z przeznaczeniem terenów pod budowę wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Bóbr

   

  7. Uchwała nr 202/1732/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  8. Uchwała nr 202/1733/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko

   

  9. Uchwała nr 202/1734/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przekazania kontenerow (baraków), stanowiących mienie ruchome Województwa Lubuskiego

   

 13. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-21 15:23:53
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-21, 15:17:04

  1. Uchwała nr 204/1739/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu

   

  2. Uchwała nr 204/1740/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

   

  3. Uchwała nr 204/1741/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko (teren przy ulicy Kościuszki ) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu Wojewodztwa wpisanymi do wojewodzkiego rejestru

   

  4. Uchwała nr 204/1742/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko (teren przy ulicy Kościuszki)


  5. Uchwała nr 204/1743/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiewo (gmina Drezdenko) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  6. Uchwała nr 204/1744/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubiewo (gmina Drezdenko)

   

  7. Uchwała nr 204/1745/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko (teren przy ulicy Zielonej) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  8. Uchwała nr 204/1746/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko (teren przy ulicy Zielonej)

   

  9. Uchwała nr 204/1747/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Przeborowo (gmina Drezdenko) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  10. Uchwała nr 204/1748/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Przeborowo (gmina Drezdenko)

 14. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-21 15:17:00
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-21, 15:04:50

  1. Uchwała nr 205/1749/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 205/1750/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  3. Uchwała nr 205/1751/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lutego do czerwca 2002 roku

   

  4. Uchwała nr 205/1752/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej

   

  5. Uchwała nr 205/1753/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Drezdenko (teren twierdzy) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  6. Uchwała nr 205/1754/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Drezdenko (teren twierdzy)

   

  7. Uchwała nr 205/1755/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rybakowo (gmina Kłodawa) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  8. Uchwała nr 205/1756/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rybakowo (gmina Kłodawa)

   

  9. Uchwała nr 205/1757/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kłodawa (gmina Kłodawa) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  10. Uchwała nr 205/1758/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kłodawa (gmina Kłodawa)

   

  11. Uchwała nr 205/1759/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wojcieszyce (gmina Kłodawa) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  12. Uchwała nr 205/1760/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wojcieszyce (gmina Kłodawa)


  13. Uchwała nr 205/1761/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Zdroisko (gmina Kłodawa) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  14. Uchwała nr 205/1762/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Zdroisko (gmina Kłodawa)

   

  15. Uchwała nr 205/1763/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kłodawa (gmina Kłodawa, działka nr 592/10) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  16. Uchwała nr 205/1764/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kłodawa (gmina Kłodawa, działka nr 592/10)

   

  17. Uchwała nr 205/1765/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kłodawa (gmina Kłodawa, działki nr 578/2, 578/4, 578/5) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  18. Uchwała nr 205/1766/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kłodawa (gmina Kłodawa, działki nr 578/2, 578/4, 578/5)

   

  19. Uchwała nr 205/1767/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko w miejscowości Trzebicz w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  20. Uchwała nr 205/1768/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko w miejscowości Trzebicz

   

  21. Uchwała nr 205/1769/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Chwalęcice (gmina Kłodawa) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  22. Uchwała nr 205/1770/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Chwalęcice (gmina Kłodawa)

   

  23. Uchwała nr 205/1771/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obejmującej obszar położony w rejonie ulic Dekerta i Czartoryskiego w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  24. Uchwała nr 205/1772/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obejmującej obszar położony w rejonie ulic Dekerta i Czartoryskiego

   

  25. Uchwała nr 205/1773/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeprowadzenia konkursu na dyrektora naczelnego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

   

  26. Uchwała nr 205/1774/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeprowadzenia konkursu na dyrektora naczelnego Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze

   

 15. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-21 15:00:39
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-21, 14:45:01

  1. Uchwała nr 207/1782/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 207/1783/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu wWojewództwa lubuskiego na 2002 rok

   

  3. Uchwała nr 207/1784/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lutego do czerwca 2002 roku


  4. Uchwała nr 207/1785/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości


  5. Uchwała nr 207/1786/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze

   

  6. Uchwała nr 207/1787/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze

   

  7. Uchwała nr 207/1788/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia zgody na zbycie sprzętu transportowego Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu

   

  8. Uchwała nr 207/1789/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kolsko w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  9. Uchwała nr 207/1790/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kolsko

   

  10. Uchwała nr 207/1791/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kolsko w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  11. Uchwała nr 207/1792/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kolsko

   

  12. Uchwała nr 207/1793/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kolsko w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  13. Uchwała nr 207/1794/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kolsko

   

  14. Uchwała nr 207/1795/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kolsko w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  15. Uchwała nr 207/1796/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kolsko

   

  16. Uchwała nr 207/1797/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko w miejscowości Gościm w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  17. Uchwała nr 207/1798/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko w miejscowości Gościm

   

  18. Uchwała nr 207/1799/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy opracowania Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 dla części Województwa Lubuskiego

 16. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-21 14:44:56
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-21, 14:35:31

  1. Uchwała nr 208/1800/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze

   

  2. Uchwała nr 208/1801/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  3. Uchwała nr 208/1802/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  4. Uchwała nr 208/1803/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lutego do czerwca 2002 roku

   

  5. Uchwała nr 208/1804/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie nabycia nieruchomości niezbędnych do rozbudowy drogi wojewódzkiej

   

  6. Uchwała nr 208/1805/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepin ( trasa przebiegu gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia - odcinek A-B i C-D ) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  7. Uchwała nr 208/1806/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepin ( trasa przebiegu gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia - odcinek A-B i C-D )

   

  8. Uchwała nr 208/1807/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rzepin ( trasa przebiegu gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia - odcinek B-C ) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  9. Uchwała nr 208/1808/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rzepin ( trasa przebiegu gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia - odcinek B-C )

   

  10. Uchwała nr 208/1809/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa (dotyczącej urządzeń zaopatrzenia w gaz) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  11. Uchwała nr 208/1810/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa (dotyczącej urządzeń zaopatrzenia w gaz)

   

  12. Uchwała nr 208/1811/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie  powołania Komisji Oceniającej wnioski dotyczące Programu Zatrudnienia Absolwentów „Pierwsza Praca”

 17. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 15:56:34
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 15:49:30

  1. Uchwała nr 210/1812/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

   

  2. Uchwała nr 210/1813/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  3. Uchwała nr 210/1814/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  4. Uchwała nr 210/1815/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lutego do czerwca 2002 roku

   

  5. Uchwała nr 210/1816/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeprowadzenia konkursu na dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze

   

  6. Uchwała nr 210/1817/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeprowadzenia konkursu na dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

   

  7. Uchwała nr 210/1818/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie nabycia gruntu oznaczonego jako działka nr 265/1 o pow. 396 m² położonego przy Al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze na rzecz Województwa Lubuskiego

   

  8. Uchwała nr 210/1819/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknicy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  9. Uchwała nr 210/1820/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęknicy

   

  10. Uchwała nr 210/1821/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic Olimpijskiej i Alei 11-go Listopada w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  11. Uchwała nr 210/1822/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic Olimpijskiej i Alei 11-go Listopada

   

  12. Uchwała nr 210/1823/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic Baczyńskiego, Marcinkowskiego i Dunikowskiego w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  13. Uchwała nr 210/1824/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic Baczyńskiego, Marcinkowskiego i Dunikowskiego

   

  14. Uchwała nr 210/1825/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe

   

  15. Uchwała nr 210/1826/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia projektu aktu założycielskiego spółki Lubuski Fundusz Poręczen Kredytowych Sp. z o. o. oraz podjęcia czynności niezbędnych do powołania spółki

   

  16. Uchwała nr 210/1827/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wskazania członków Rady Nadzorczej spółki Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

   

 18. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 15:49:27
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 15:44:44

  1. Uchwała nr 211/1828/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 211/1829/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  3. Uchwała nr 211/1830/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lutego do czerwca 2002 roku

   

  4. Uchwała nr 211/1831/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru A w obrębie wsi Lgiń w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  5. Uchwała nr 211/1832/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru A w obrębie wsi Lgiń

   

  6. Uchwała nr 211/1833/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru B w obrębre wsi Lgiń w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  7. Uchwała nr 211/1834/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru B w obrębie wsi Lgiń

   

  8. Uchwała nr 211/1835/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru CD w obrębie wsi Lgiń w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  9. Uchwała nr 211/1836/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru CD w obrębie wsi Lgiń

   

 19. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 15:44:41
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 15:40:25

  1. Uchwała nr 212/1837/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie SPZOZ

   

  2. Uchwała nr 212/1838/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego i literackiego nt.: ,,Zostałeś(łaś) wybrany(a) sołtysem, wójtem, burmistrzem, prezydentem w swej miejscowości... Co byś zrobił(a) dla ludzi starszych ?"

   

  3. Uchwała nr 212/1839/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia wojewódzkiego koukursu dla gmin pn. ,,Osoby starsze w środowiskach lokalnych"

   

  4. Uchwała nr 212/1840/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lutego do czerwca 2002 roku

   

  5. Uchwała nr 212/1841/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żaganiu pomiędzy ul. J. Piłsudskiego, a projektowaną obwodnicą komunikacyjną w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  6. Uchwała nr 212/1842/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żaganiu pomiedzy ul. J. Piłsudskiego, a projektowaną obwodnicą komunikacyjną

   

  7. Uchwała nr 212/1843/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica w zakresie lokalizacji funkcji mieszkaniowej - obręb wsi Świdnica w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  8. Uchwała nr 212/1844/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica w zakresie lokalizacji funkcji mieszkaniowej - obręb wsi Świdnica

   

 20. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 15:39:57
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 15:21:05

  1. Uchwała nr 213/1845/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 213/1846/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  3. Uchwała nr 213/1847/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lutego do czerwca 2002 roku

   

  4. Uchwała nr 213/1848/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Nr 210/1814/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  5. Uchwała nr 213/1849/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku

   

  6. Uchwała nr 213/1850/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia cen wywoławczych do sprzedaży w drugim przetargu nieruchomości położonej w Zielonej Górze i nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp.

   

  7. Uchwała nr 213/1851/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra dotyczącej trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu Województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  8. Uchwała nr 213/1852/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra dotyczącej trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia

   

  9. Uchwała nr 213/1853/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sława, obejmującej teren położony we wsi Krzepielów w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  10. Uchwała nr 213/1854/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sława, obejmującej teren położony we wsl Krzepielów

   

  11. Uchwała nr 213/1855/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica (działki nr 183/10, 183/11) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  12. Uchwała nr 213/1856/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica (działki nr 183/10,183/11)

   

  13. Uchwała nr 213/1857/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze

   

  14. Uchwała nr 213/1858/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.

   

  15. Uchwała nr 213/1859/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

   

  16. Uchwała nr 213/1860/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

   

  17. Uchwała nr 213/1861/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zasad powoływania dyrektorów wojewódzkich samorządowych instytucji kultury Województwa Lubuskiego

   

  18. Uchwała nr 213/1862/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konkursu na dyrektora naczelnego Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze

   

  19. Uchwała nr 213/1863/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konkursu na dyrektora naczelnego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

   

  20. Uchwała nr 213/1864/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

   

  21. Uchwała nr 213/1865/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,MEDKOL" w Zielonej Górze

   

  22. Uchwała nr 213/1866/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

   

  23. Uchwała nr 213/1867/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka dla Osób Uzależnionych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworku

   

  24. Uchwała nr 213/1868/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.

   

  25. Uchwała nr 213/1869/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze

   

  26. Uchwała nr 213/1870/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

   

  27. Uchwała nr 213/1871/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze

   

  28. Uchwała nr 213/1872/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze

   

  29. Uchwała nr 213/1873/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

   

  30. Uchwała nr 213/1874/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze

   

  31. Uchwała nr 213/1875/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

   

  32. Uchwała nr 213/1876/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

   

  33. Uchwała nr 213/1877/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.

   

  34. Uchwała nr 213/1878/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

   

  35. Uchwała nr 213/1879/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli

   

  36. Uchwała nr 213/1880/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.

   

  37. Uchwała nr 213/1881/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki

   


 21. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 15:18:12
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 15:09:06

  1. Uchwała nr 215/1882/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 215/1883/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  3. Uchwała nr 215/1884/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku

   

  4. Uchwała nr 215/1885/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

   

  5. Uchwała nr 215/1886/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

   

  6. Uchwała nr 215/1887/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia zgody na zbycie sprzętu transportowego Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

   

  7. Uchwała nr 215/1888/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Zielonej Górze

   

  8. Uchwała nr 215/1889/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

   

  9. Uchwała nr 215/1890/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą ,,Obwód Lecznictwa Kolejowego" w Gorzowie Wlkp.

   

  10. Uchwała nr 215/18912002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

   

 22. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 15:08:56
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 14:55:36

  1. Uchwała nr 216/1892/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 216/1893/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  3. Uchwała nr 216/1894/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku

   

  4. Uchwała nr 216/1895/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp.

   

  5. Uchwała nr 216/1896/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

   

  6. Uchwała nr 216/1897/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

   

  7. Uchwała nr 216/1898/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli

   

  8. Uchwała nr 216/1899/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwały w sprawie przeprowadzenia konkursu na dyrektora naczelnego Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze

   

  9. Uchwała nr 216/1900/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konkursu na dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

   

  10. Uchwała nr 216/1901/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej szczegółowy plan wydatkowania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Lubuskiego na 2002 rok

   

  11. Uchwała nr 216/1902/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

   

  12. Uchwała nr 216/1903/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zamiany nieruchomości, będącej własnością Województwa Lubuskiego, na nieruchomość, będącą własnością osób fizycznych, niezbędną do modernizacji drogi wojewódzkiej

   


 23. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 14:55:33
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 14:42:08

  1. Uchwała nr 217/1904/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 217/1905/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  3. Uchwała nr 217/1906/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku

   

  4. Uchwała nr 217/1907/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

   

  5. Uchwała nr 217/1908/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze na rok szkolny 2002/2003

   

  6. Uchwała nr 217/1909/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. na rok szkolny 2002/2003

   

  7. Uchwała nr 217/1910/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra w obrębie Krępa dotyczącej trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  8. Uchwała nr 217/1911/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra w obrębie Krępa dotyczącej trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia

   

  9. Uchwała nr 217/1912/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica (działki nr 1032/1, 1028, 1026/1) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  10. Uchwała nr 217/1913/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica ( działki nr 1032/1, 1028, 1026/1)

   

  11. Uchwała nr 217/1914/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kłodawa - ulica Gorzowska (działka nr 600/5) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru


  12. Uchwała nr 217/1915/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kłodawa - ulica Gorzowska (działka nr 600/5)

   

  13. Uchwała nr 217/1916/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa (Kłodawa ulica Gorzowska) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  14. Uchwała nr 217/1917/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa ( Kłodawa – ulica Gorzowska)

   

  15. Uchwała nr 217/1918/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa, obręb Wojcieszyce (kopalnia kruszywa) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu Województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  16. Uchwała nr 217/1919/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa, obręb Wojcieszyce (kopalnia kruszywa)

   

  17. Uchwała nr 217/1920/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rzepina (obwodnica drogowa miasta) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  18. Uchwała nr 217/1921/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rzepina (obwodnica drogowa miasta)

   

  19. Uchwała nr 217/1922/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

   

  20. Uchwała nr 217/1923/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

   

  21. Uchwała nr 217/1924/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

   


 24. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 14:41:43
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 14:29:37

  1. Uchwała nr 218/1925/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa na Zgromadzeniu Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.

   

  2. Uchwała nr 218/1926/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  3. Uchwała nr 218/1927/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  4. Uchwała nr 218/1928/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku

   

  5. Uchwała nr 218/1929/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany rniejsccwego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa w obrębie Stary Jaromierz w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  6. Uchwała nr 218/1930/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do prcjektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa w obrębie Stary Jaromierz

   

  7. Uchwała nr 218/1931/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kargowa w obrębie 1 dla terenu położonego przy ul. Kolejowej w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzklego rejestru

   

  8. Uchwała nr 218/1932/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kargowa w obrębie 1 dla terenu położonego przy ulicy Kolejowej

   

  9. Uchwała nr 218/1933/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kargowa w obrębie 2 dla terenu położonogo przy ulicy Zielonej w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  10. Uchwała nr 218/1934/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kargowa w obrębie 2 dla terenu położonego przy ulicy Zielonej

   

  11. Uchwała nr 218/1935/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kargowa w obrębie 3 dla terenu położonego przy ulicy Sportowej w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  12. Uchwała nr 218/1936/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kargowa w obrebie 3 dla terenu położonego przy ulicy Sportowej

   

  13. Uchwała nr 218/1937/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepin ( obręb Lubiechnia Mała) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  14. Uchwała nr 218/1938/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepin (obreb Lubiechnia Mała)

   

  15. Uchwała nr 218/1939/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wymiarki, obejmującej tereny położone w granicach wsi: Wymiarki, Lubieszów, Lutynka, Witoszyn w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  16. Uchwała nr 218/1940/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wymiarki, obejmującej tereny położone w granicach wsi Wymiarki, Lubieszów, Lutynka, Witoszyn

   

  17. Uchwała nr 218/1941/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zdroisko, gmina Kłodowa w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  18. Uchwała nr 218/1942/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zdroisko, gmina Kłodawa

   

  19. Uchwała nr 218/1943/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Słubickiej, Morelowej i Mickiewicza w Rzepinle w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  20. Uchwała nr 218/1944/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Słubickiej, Morelowej i Mickiewicza w Rzepinie

   

  21. Uchwała nr 218/1945/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udziału Województwa Lubuskiego w opracowaniu projektu: ,,Polsko - niemiecki System Informacji Przestrzennej RisDePol"

   

  22. Uchwała nr 218/1946/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie umorzenia należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Lubuskiego przysługującej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolniczej

   

 25. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 14:25:43
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 14:19:12

  1. Uchwała nr 221/1952/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 221/1953/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  3. Uchwała nr 221/1954/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku

   

  4. Uchwała nr 221/1955/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedia budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Karłowicza w Zielonej Górze w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  5. Uchwała nr 221/1956/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Karłowicza w Zielonej Górze

   

  6. Uchwała nr 221/1957/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wojcieszyce ( dz. Nr 210/10 i 212/2 ) gmina Kłodawa w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  7. Uchwała nr 221/1958/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wojcieszyce (dz. Nr210/10i212/2) gmina Kłodawa

   

  8. Uchwała nr 221/1959/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin (teren położony pomiędzy ulicami Poznańską i Jana Paska) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  9. Uchwała nr 221/1960/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin (teren położony pomiędzy ulicami Poznańska i Jana Paska)

   

  10. Uchwała nr 221/1961/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Sulęcin (obręb Długoszyn) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  11. Uchwała nr 221/1962/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian mlejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Sulęcin (obręb Długoszyn)

   

  12. Uchwała nr 221/1963/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenów w obrębach Grabów, Kownaty i Boczów w zakresie zgodności z zadaniami samorządu Województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  13. Uchwała nr 221/1964/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenów w obrębach Grabów, Kownaty i Boczów

   

 26. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 14:19:06
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 14:12:04

  1. Uchwała nr 223/1965/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 223/1966/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  3. Uchwała nr 223/1967/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku

   

  4. Uchwała nr 223/1968/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Lubuskiego przysługujących z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolniczej

   

  5. Uchwała nr 223/1969/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w miejscowości Kuźnik w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  6. Uchwała nr 223/1970/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w miejscowości Kuźnik

   

  7. Uchwała nr 223/1971/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepin (obręb Kowalów) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  8. Uchwała nr 223/1972/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepin (obręb Kowalów)

   

  9. Uchwała nr 223/1973/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Witnica w obrębie Stare Dzieduszyce (kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  10. Uchwała nr 223/1974/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Witnica w obrębie Stare Dzieduszyce (kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego)

   

 27. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 14:09:57
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 13:48:47

  1. Uchwała nr 225/1977/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sława obejmującej tereny położone przy ulicach Przemysłowej i Łąkowej (działki nr 248/36, 248/46) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu wojewodztwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  2. Uchwała nr 225/1978/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sława obejmującej tereny położone przy ulicach Przemysłowej i Łąkowej (działki nr 248/36, 248/46)

   

  3. Uchwała nr 225/1979/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Wojcieszyce gmina Kłodawa (Nr działek 62/28, 62/29) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  4. Uchwała nr 225/1980/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Wojcieszyce gmina Kłodawa (Nr działek 62/28, 62/29)

   

  5. Uchwała nr 225/1981/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kłodawa gmina Kłodawa ( Nr dzialek 27/40 do 27/62 ) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  6. Uchwała nr 225/1982/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kłodawa gmina Kłodawa ( Nr działek 27/40 do 27/62)

   

  7. Uchwała nr 225/1983/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

   

  8. Uchwała nr 225/1984/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.

   

  9. Uchwała nr 225/1985/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  10. Uchwała nr 225/1986/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  11. Uchwała nr 225/1987/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku

   

  12. Uchwała nr 225/1988/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa lubuskiego za I półrocze 2002 r.

   

  13. Uchwała nr 225/1989/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powierzenia Pani Bożenie Ronowicz stanowiska dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze

   


 28. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 13:42:39
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 13:29:05

  1. Uchwała nr 227/1992/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 227/1993/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  3. Uchwała nr 227/1994/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze

   

  4. Uchwała nr 227/1995/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze

   

  5. Uchwała nr 227/1996/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania dyrektora naczelnego Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze

   

  6. Uchwała nr 227/1997/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania dyrektora naczelnego i artystycznego Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze

   

  7. Uchwała nr 227/1998/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

   

  8. Uchwała nr 227/1999/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2002, w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Województwo

   

  9. Uchwała nr 227/2000/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świebodzin (obręb Glińsk i Rzeczyca) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  10. Uchwała nr 227/2001/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świebodzin (obręb wsi Glińsk i Rzeczyca)

   

  11. Uchwała nr 227/2002/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki (gmina Brody) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  12. Uchwała nr 227/2003/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zasieki (gmina Brody)

   

  13. Uchwała nr 227/2004/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obszar położony w obrębie geodezyjnym Brzozowiec) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  14. Uchwała nr 227/2005/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obszar położony w obrębie geodezyjnym Brzozowiec)

   

  15. Uchwała nr 227/2006/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obszary położone w obrębie geodezyjnym Deszczno) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu Województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  16. Uchwała nr 227/2007/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obszary położone w obrębie geodezyjnym Deszczno)

   

  17. Uchwała nr 227/2008/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obszary położone w obrębie geodezyjnym Ulim) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  18. Uchwała nr 227/2009/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obszary położone w obrębie geodezyjnym Ulim)

   

  19. Uchwała nr 227/2010/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obszar położony w obrębie geodezyjnym Glinik) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  20. Uchwała nr 227/2011/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (obszar położony w obrębie geodezyjnym Glinik)

   

  21. Uchwała nr 227/2012/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

   

  22. Uchwała nr 227/2013/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

   


 29. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 13:28:47
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 13:23:15

  1. Uchwała nr 228/2014/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 228/2015/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  3. Uchwała nr 228/2016/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałe w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku

   

  4. Uchwała nr 228/2017/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sława


  5. Uchwała nr 228/2018/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Kurowo

   

  6. Uchwała nr 228/2019/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Babimost w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  7. Uchwała nr 228/2020/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Babimost

   

  8. Uchwała nr 228/2021/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica (obręb Słone) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  9. Uchwała nr 228/2022/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica (obręb Słone)

   

  10. Uchwała nr 228/2023/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Różanki gmina Kłodawa (Nr działek 150/10, 150/11, 150/16 ) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  11. Uchwała nr 228/2024/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Różanki gmina Kłodawa (Nr działek 150/10,150/11,150/16)

   


 30. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 13:23:04
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 13:18:10

  1. Uchwała nr 229/2025/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 229/2026/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  3. Uchwała nr 229/2027/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku

   

  4. Uchwała nr 229/2028/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

   

  5. Uchwała nr 229/2029/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

   

  6. Uchwała nr 229/2030/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia projektu Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego

   

  7. Uchwała nr 229/2031/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice z obszarem funkcjonalnym Świecko w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  8. Uchwała nr 229/2032/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko

   

  9. Uchwała nr 229/2033/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.

   

  10. Uchwała nr 229/2034/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.

   


 31. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 13:18:07
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 13:13:40

  1. Uchwała nr 230/2035/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 230/2036/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  3. Uchwała nr 230/2037/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku

   

  4. Uchwała nr 230/2038/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wysokości nagrody I stopnia ze specjafnego funduszu nagród dla nauczycieli w 2002 r.

   

  5. Uchwała nr 230/2039/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu

   

  6. Uchwała nr 230/2040/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzymiu

   

  7. Uchwała nr 230/2041/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

   

  8. Uchwała nr 230/2042/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze

   

 32. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 13:11:51
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 13:06:05

  1. Uchwała nr 231/2043/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania Rady Programowej ds. Programu Ochrony Środowiska wraz z Projektem Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego

   

  2. Uchwała nr 231/2044/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  3. Uchwała nr 231/2045/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  4. Uchwała nr 231/2046/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku

   

  5. Uchwała nr 231/2047/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych niezbędnych do realizacji inwestycji - modernizacji drogi wojewódzkiej nr 288

   

  6. Uchwała nr 231/2048/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie umorzenia należności Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Lubuskiego przysługującej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolniczej

   

  7. Uchwała nr 231/2049/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym w obrębie Koryta w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  8. Uchwała nr 231/2050/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym w obrębie Koryta

   

  9. Uchwała nr 231/2051/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost, obręb Stare Kramsko (w pobliżu hydroforni) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  10. Uchwała nr 231/2052/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost, obręb Stare Kramsko w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  11. Uchwała nr 231/2053/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost, obręb Nowe Kramsko w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  12. Uchwała nr 231/2054/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wlkp.

   

 33. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 13:02:01
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 13:00:47
 34. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 13:00:43
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 12:52:50

  1. Uchwała nr 234/2062/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli

   

  2. Uchwała nr 234/2063/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli

   

  3. Uchwała nr 234/2064/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.

   

  4. Uchwała nr 234/2065/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.

   

  5. Uchwała nr 234/2066/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

   

  6. Uchwała nr 234/2067/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

   

  7. Uchwała nr 234/2068/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania ,,Zespołu do spraw przejęcia majątku Zielonogórskiego Klubu Sportowego"

   

  8. Uchwała nr 234/2069/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  9. Uchwała nr 234/2070/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  10. Uchwała nr 234/2071/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku


 35. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 12:52:45
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 12:45:51

  1. Uchwała nr 235/2072/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 235/2073/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  3. Uchwała nr 235/2074/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku

   

  4. Uchwała nr 235/2075/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia zgody Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Zielonej Górze na zbycie sprzętu transportowego

   

  5. Uchwała nr 235/2076/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 1 miasta Sulechów w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  6. Uchwała nr 235/2077/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 1 miasta Sulechów

   

  7. Uchwała nr 235/2078/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli

   

  8. Uchwała nr 235/2079/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

   

  9. Uchwała nr 235/2080/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.

   

  10. Uchwała nr 235/2081/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda w Zielonej Górze

   

  11. Uchwała nr 235/2082/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

   

  12. Uchwała nr 235/2083/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze

   

  13. Uchwała nr 235/2084/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, będących własnością Województwa Lubuskiego, na rzecz ich najemców

   


 36. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 12:45:49
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 12:38:29

  1. Uchwała nr 236/2085/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 236/2086/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  3. Uchwała nr 236/2087/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku

   

  4. Uchwała nr 236/2088/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  5. Uchwała nr 236/2089/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok

   

  6. Uchwała nr 236/2090/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 47/2 i 47/3 położonych w obrębie Kuźnica Głogowska-Myszyniec gmina Sława w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  7. Uchwała nr 236/2091/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 47/2 i 47/3 położonych w obrębie Kuźnica Głogowska-Myszyniec gmina Sława

   

  8. Uchwała nr 236/2092/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji śródmieścia Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Bohaterów Warszawy i Al. Konstytucji 3 Maja w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  9. Uchwała nr 236/2093/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji śródmieścia Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Bohaterów Warszawy i Al. Konstytucji 3 Maja

   

  10. Uchwała nr 236/2094/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyna (teren Starego Miasta) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  11. Uchwała nr 236/2095/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyna (teren Starego Miasta)

   

  12. Uchwała nr 236/2096/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie: nadania statutu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

   

  13. Uchwała nr 236/2097/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego, będącego własnością Województwa Lubuskiego, na rzecz jego najemcy

   

  14. Uchwała nr 236/2098/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej

   


 37. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 12:38:01
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 12:28:13

  1. Uchwała nr 237/2099/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 237/2100/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  3. Uchwała nr 237/2101/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku

   

  4. Uchwała nr 237/2102/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żagań, obejmującej teren położony w granicach wsi Gorzupia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  5. Uchwała nr 237/2103/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żagan, obejmującej teren położony w granicach wsi Gorzupia

   

  6. Uchwała nr 237/2104/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa, obręb Wojcieszyce (dz.nr 206/2) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  7. Uchwała nr 237/2105/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa, obręb Wojcieszyce (dz. nr 206/2)

   

  8. Uchwała nr 237/2106/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sława, obejmującej tereny przeznaczone pod obwodnicę komunikacyjną w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  9. Uchwała nr 237/2107/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sława, obejmującej tereny przeznaczone pod obwodnice, komunikacyjną

   

  10. Uchwała nr 237/2108/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynek oraz przyległych wsi Kosieczyn i Chlastawa (obręb miasta Zbąszynek) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  11. Uchwała nr 237/2109/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynek oraz przyległych wsi Kosieczyn i Chlastawa (obręb miasta Zbąszynek)

   

  12. Uchwała nr 237/2110/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynek oraz przyległych wsi Kosieczyn i Chlastawa (obręb wsi Chlastawa) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  13. Uchwała nr 237/2111/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynek oraz przyległych wsi Kosieczyn i Chlastawa (obręb wsi Chlastawa)

   

  14. Uchwała nr 237/2112/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica - obręb wsl Świdnica (lokalizacja funkcji cmentarza i funkcji leśnej) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  15. Uchwała nr 237/2113/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica - obręb wsi Świdnica (lokalizacja funkcji cmentarza i funkcji leśnej)

   

  16. Uchwała nr 237/2114/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żagań -obręb Chrobrów (rozbudowa składowiska odpadów komunalnych) w zakresie zgodności z zadaniami samorząu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  17. Uchwała nr 237/2115/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żagań - obręb Chrobrów (rozbudowa składowiska odpadów komunalnych)

   

  18. Uchwała nr 237/2116/2002Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiszyn (obręb Marwice dz. nr 219/7) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  19. Uchwała nr 237/2117/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubiszyn (obręb Marwice dz. nr 219/7)

   

 38. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 12:28:08
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 12:22:30

  1. Uchwała nr 238/2118/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

   

  2. Uchwała nr 238/2119/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

   

  3. Uchwała nr 238/2120/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powołania dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim

   

  4. Uchwała nr 238/2121/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie nieodpłatnego rozporządzenia mieniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.

   

  5. Uchwała nr 238/2122/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie objęcia patronatem konkursu promocyjnego ,,Lubuski Mister Budowy"

   

  6. Uchwała nr 238/2123/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  7. Uchwała nr 238/2124/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  8. Uchwała nr 238/2125/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca dogrudnia 2002 roku

   

  9. Uchwała nr 238/2126/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia projektu budżetu Województwa Lubuskiego na 2003 rok

   

  10. Uchwała nr 238/2127/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Województwa Lubuskiego

   

 39. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 12:19:29
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 11:59:45

  1. Uchwała nr 240/2132/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

   

  2. Uchwała nr 240/2133/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.

   

  3. Uchwała nr 240/2134/2002Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie odwołania dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze

   

  4. Uchwała nr 240/2135/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze

   

  5. Uchwała nr 240/2136/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  6. Uchwała nr 240/2137/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  7. Uchwała nr 240/2138/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku

   

  8. Uchwała nr 240/2139/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Zielonej Góry w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  9. Uchwała nr 240/2140/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Śródmieścia Zielonej Góry

   

  10. Uchwała nr 240/2141/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól, obejmującej teren położony w granicach wsi Przyborów (działka nr ewid. 656/15 i część działki nr ewid. 656/14) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  11. Uchwała nr 240/2142/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sól, obejmującej teren położony w granicach wsi Przyborów (działka nr ewid. 656/15 i część działki nr ewid. 656/14)

   

  12. Uchwała nr 240/2143/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko w miejscowosci Trzebicz w zakresie zgodności z zadaniarni samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  13. Uchwała nr 240/2144/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko w miejscowości Trzebicz

   

  14. Uchwała nr 240/2145/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowości Kłodawa ul. Jeziorna w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  15. Uchwała nr 240/2146/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowości Kłodawaul. Jeziorna

   

  16. Uchwała nr 240/2147/2002 Zarządu Województwa Lubuskiegow sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowości Kłodawa ul. Jeziorna, działka nr 100/5 w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  18. Uchwała nr 240/2148/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowości Kłodawa ul. Jeziorna, działka nr 100/5

   

  19. Uchwała nr 240/2149/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowości Kłodawa ul. Polna, dz. nr 522/4, 522/3, 522/2, 523 w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  20. Uchwała nr 240/2150/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa w miejscowości Kłodawa ul. Polna, dz. nr 522/4, 522/3, 522/2, 523 40. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 11:59:18
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 11:53:01

  1. Uchwała nr 1/1/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 1/2/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  3. Uchwała nr 1/3/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku

   

  4. Uchwała nr 1/4/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze

   

  5. Uchwała nr 1/5/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Województwa Lubuskiego

   

  6. Uchwała nr 1/6/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości na realizację urządzeń infrastruktury technicznej (stacji transformatorowej) w drodze bezprzetargowej Zielonogórskim Zakładom Energetycznym Spółce Akcyjnej z.s w Zielonej Górze

   

  7. Uchwała nr 1/7/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Zielonej Górze

   

  8. Uchwała nr 1/8/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na zbycie sprzętu transportowego

   

  9. Uchwała nr 1/9/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom wojewódzkich samorządowych instytucji kultury oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej

   


 41. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 11:52:56
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 11:33:53

  1. Uchwała nr 2/10/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu wojewodztwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 2/11/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok

   

  3. Uchwała nr 2/12/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku

   

  4. Uchwała nr 2/13/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Zielonej Górze

   

  5. Uchwała nr 2/14/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze

   

  6. Uchwała nr 2/15/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu działalności Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Gorzowie Wlkp. na terenie województwa lubuskiego w 2003 roku

   

  7. Uchwała nr 2/16/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze

   

  8. Uchwała nr 2/17/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze

   

  9. Uchwała nr 2/18/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w obrębie Trzebiszewo w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  10. Uchwała nr 2/19/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w obrębie Trzebiszewo

   

  11. Uchwała nr 2/20/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa, obszar „E" w obrębie wsi Lgiń w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  12. Uchwała nr 2/21/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa, obszar ,,E" w obrębie wsi Lgiń

   

  13. Uchwała nr 2/22/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko (działka nr 224/1) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  14. Uchwała nr 2/23/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko (działka nr 224/1)

   

  15. Uchwała nr 2/24/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko ( dz. nr 68, 70/2, 70/1, 78/2, 80/1, 80/2 ) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  16. Uchwała nr 2/25/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko ( dz. nr 68, 70/2, 70/1, 78/2,80/1,80/2)

   

  17. Uchwała nr 2/26/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko ( dz. nr 62/1, 62/2, 62/4, 62/5, 62/6, 63/3 ) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu Województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  18. Uchwała nr 2/27/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko ( dz. nr 62/1, 62/2, 62/4, 62/5, 62/6, 63/3 )

   

  19. Uchwała nr 2/28/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  20. Uchwała nr 2/29/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko

   

  21. Uchwała nr 2/30/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko ( dz. nr 1157/6 ) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  22. Uchwała nr 2/31/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrazżenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko ( dz. nr 1157/6 )

   

  23. Uchwała nr 2/32/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko w miejscowości Gościm w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  24. Uchwała nr 2/33/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko w miejscowości Gościm

   

  25. Uchwała nr 2/34/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko w miejscowości Stare Bielice (dz. nr 34/26, 34/24) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu Województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  26. Uchwała nr 2/35/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko w miejscowości Stare Bielice ( dz. nr 34/26, 34/24 )

   

  27. Uchwała nr 2/36/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, w miejscowości Grotów w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  28. Uchwała nr 2/37/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, w miejscowości Grotów

   

  29. Uchwała nr 2/38/2002Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko w miejscowości Klesno w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  30. Uchwała nr 2/39/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko w miejscowości Klesno

   

  31. Uchwała nr 2/40/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, w miejscowości Zagórze w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  32. Uchwała nr 2/41/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko, w miejscowości Zagórze

   

  33. Uchwała nr 2/42/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko w miejscowości Zagórze (działki nr 39/2-8, 41/21, 41/22, 314/14) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  34. Uchwała nr 2/43/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko w miejscowości Zagórze (działki nr 39/2-8, 41/21, 41/22, 314/14)

    42. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 11:33:38
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 11:25:08

  1. Uchwała nr 3/44/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bytom Odrzański

   

  2. Uchwała nr 3/45/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza

   

  3. Uchwała nr 3/46/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiechów

   

  4. Uchwała nr 3/47/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra dotyczącej linii przesyłowych wysokiego napięcia 220 kV, 220/110 kV, 110 kV (odcinek – EC Zielona Góra do GSZ Leśniów Wielki, w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  5. Uchwała nr 3/48/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra dotyczącej linii przesyłowych wysokiego napięcia 220 kV, 220/110 kV, 110 kV (odcinek – EC Zielona Góra do GSZ Leśniów Wielki, w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra)

   

  6. Uchwała nr 3/49/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra (ul.Wrocławska) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  7. Uchwała nr 3/50/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra (ul. Wrocławska)

   

  8. Uchwała nr 3/51/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica dotyczącej linii przesyłowej WN 220/1 10 kV (odcinek EC Zielona Góra do GSZ Leśniów Wielki, w granicach administracyjnych gminy Świdnica) w zakresie zgodności z zadaniami sarnorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  9. Uchwała nr 3/52/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica dotyczącej linii przesyłowej WN 220/110 kV (odcinek EC Zielona Góra do GSZ Leśniów Wielki, w granicach administracyjnych gminy Świdnica)

   

  10. Uchwała nr 3/53/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwieńsk w miejscowości Nietków w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  11. Uchwała nr 3/54/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwieńsk w miejscowości Nietków

   

  12. Uchwała nr 3/55/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwieńsk w miejscowości Nietkowice w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  13. Uchwała nr 3/56/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwieńsk w miejscowości Nietkowice

   

  14. Uchwała nr 3/57/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwieńsk dotyczącej linii przesyłowej WN 220/110 kV (odcinek - EC Zielona Góra do GSZ Leśniów Wielki, w granicach gminy Czerwieńsk) w zakresie zgodności z zadaniami samorządu Województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  15. Uchwała nr 3/58/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwieńsk dotyczącej linii przesyłowej WN 220/110 kV ( odcinek - EC Zielona Góra do GSZ Leśniów Wielki, w granicach gminy Czerwieńsk)

   

  16. Uchwała nr 3/59/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie miejscowości Janczewo w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  17. Uchwała nr 3/60/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Santok w obrębie miejscowości Janczewo

 43. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 11:22:32
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 11:21:31
 44. Aktualizacja informacji: Paweł Wołkowski | 2012-02-20 11:21:26
  Utworzenie informacji:   Paweł Wołkowski | 2012-02-20, 11:14:16

  1. Uchwała nr 6/65/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa lubuskiego na 2002 r.

   

  2. Uchwała nr 6/66/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu województwa lubuskiego na 2002 rok


  3. Uchwała nr 6/67/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na miesiące od lipca do grudnia 2002 roku

   

  4. Uchwała nr 6/68/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Lubuskiego na I półrocze 2003 roku

   

  5. Uchwała nr 6/69/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia nieodpłatnego wstępu do Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim

   

  6. Uchwała nr 6/70/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej szczegółowy plan wydatkowania środkow Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Lubuskiego na 2002 rok

   

  7. Uchwała nr 6/71/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zaopiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gubin

   

  8. Uchwała nr 6/72/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwieńsk dla terenu położonego w obrębie wsi Leśniów Wielki w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  9. Uchwała nr 6/73/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwieńsk dla terenu położonego w obrębie wsi Leśniów Wielki

   

  10. Uchwała nr 6/74/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwieńsk dla terenu położonego w obrębie wsi Płoty w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  11. Uchwała nr 6/75/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwieńsk dla terenu położonego w obrębie wsi Płoty

   

  12. Uchwała nr 6/76/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwieńsk dla terenu położonego w obrębie wsi Sudoł w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa wpisanymi do wojewódzkiego rejestru

   

  13. Uchwała nr 6/77/2002 Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwieńsk dla terenu położonego w obrębie wsi Sudoł

   Liczba wejść: 2965